Goethét ifjú kora óta intenzíven foglalkoztatták a természettudományok. Sok időt töltött a természetben, megfigyeléseinek többségét a szabad ég alatt végezte. Az ásványtan és geológia 1780-tól vonzotta: 50 évvel később már közel 18.000 darabból álló saját kőzet- és ásványgyűjteménye volt. Mindennemű fosszília érdekelte – az ő korában a fosszília nem egy földtörténeti múltban megkövesedett állat- vagy növénymaradványt jelölt, hanem minden föld alól kiásott tárgyat –, ráadásul a jórészt személyesen gyűjtött, részben pedig ajándékba kapott kőzeteket és ásványokat maga rendszerezte és katalogizálta. A kőzetképződést éppoly dinamikus jelenségnek tekintette, mint az új fajok létrejöttét.

A 18-19. században divat volt a különleges kőzetek és ásványok gyűjtése, számos privát kollekció jött ekkor létre. Ezek sorába illeszkedik a hajdani Goethe-szoba egyik különlegessége, az ún. „karlsbadi ásványgyűjtemény”. Goethe 1785 és 1820 között tizenkét alkalommal kúráltatta magát Karlsbadban, ahol jó barátságba került a drágakővésnök Joseph Müllerrel (1727-1817). A helyi mintákból összeállított Müller-féle ásványgyűjtemény kedvelt szuvenír volt a város fürdővendégei körében. Goethe karlsbadi tartózkodásai idején több közös geológiai tanulmánykirándulást is tett a környéken Müllerrel, aki aztán gyűjteménye leírására és rendszerezésére kérte őt. A Karlsbad környéki hegyek megismerésére létrehozott gyűjtemény, Goethe leírásaival és magyarázataival című katalógus 1807-ben jelent meg. Miután Müller 1817-ben meghalt, David Knollhoz került a nevezetes gyűjtemény. A kereskedő csiszolt kövekkel bővített kollekciójához Goethe 1832-ben, halálának évében ugyancsak megjelentetett egy leírást.

Elischer Boldizsár ezt az ún. Müller-Knoll-féle bővített változatot szerezte be egyik csehországi útja során. Ebből az eredetileg a 100 darabos Müller-féle és az 50 darabos Knoll-féle kollekciót magában foglaló, hat dobozból álló anyagból négy rekeszes dobozban 93 kőzet maradt fenn. A kőzetekre ragasztott számozott etikettekből kiderül, hogy Goethe geológiai meghatározásai néhány apró módosítással ma is megállják helyüket. A gyűjtemény eredetéről kiváló tanulmány olvasható Buzinkay Pétertől.

Bizonyára ottani tartózkodásai során vásárolta meg Elischer Goethe-gyűjteménye többi karlsbadi vonatkozású anyagát: így Eduard Hlawacek Goethe Karlsbadban című német nyelvű könyvének 1877-es első és 1883-as második kiadását, a „50. Carlsbad. Göthe-Monument” feliratú képeslapot és Goethe 1810-es Naplójának a karlsbadi Feller Kiadónál 1880-ban megjelent kiadását. Karlsbadból származik a gyűjtemény egyik legismertebb darabja is, az a csiszolt üvegpohár, melyet kalendáriumunk jelképévé választottunk.

szöveg: Veréb Krisztina
ELTE Budapest
Az ún. “karlsbadi ásványgyűjtemény” egyik doboza
Kőzetpróba a gyűjteményből
Kőzetpróba a gyűjteményből
Kőzetpróba a gyűjteményből