A budapesti Goethe-gyűjtemény jelentős könyvanyaggal rendelkezik. Elischer Boldizsár különös figyelemmel gyűjtötte az első és illusztrált kiadásokat, a Goethe írásaihoz előképül szolgáló könyveket, a fordításokat és a korabeli szakirodalmat. A ma mintegy 1500 kötetet számláló könyvállományt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára őrzi.

A korai kiadások közül különösen értékes Az ifjú Werther szenvedéseinek két 1775-ös kalózkiadása: az egyik Bernben jelent meg, a másik Düsseldorfban és Hanauban. A Goethét inspiráló könyvek sorába tartozik a gyűjtemény legrégebbi darabja: az eredetileg flamand nyelvű Reineke, a róka latinra fordított és átdolgozott 16. századi, ritka kiadása és az 1587-ben megjelent Faustbuch 19. századi facsimiléje 1884-ből.

A német nyelvű illusztrált kötetek közül kiemelkedik A római karnevál 1789-es, valamint Színtan 1842-es rendkívül szép kiadása. Érdekes a Moritz Retzsch által Goethe Faustjához készített, a kortársak által nagyra értékelt illusztrált kötet (Stuttgart: Cotta 1855), valamint Delacroix Faust-metszeteinek másolata (Lipcse: Insel 1912).

Páratlan a korai magyar, francia, olasz és angol Goethe-fordítások nagyszámú jelenléte a gyűjteményben, így az 1845-ben Pierre Leroux fordításában és George Sand előszavával megjelent francia nyelvű Werther vagy a 19. század eleji Jagemann-féle olasz Hermann és Dorothea-fordítás. Kuriózum Anders W. Holm 1909-es dán Wertherje.

Goethe betegszobája. Wilhelm Wieger rajza. In: Uő.: Weimarische Interieurs aus der Goethezeit. Weimar: Kiepenheuer [1912] (MTAK 397.885)

A gyűjtemény része számos fontos, Magyarországon máshol nem elérhető kézikönyv és bibliográfia, továbbá több, a Goethe-kultusz szellemében íródott kötet is. A költőfejedelem életét bemutató képes albumok a korabeli könyvkiadás szép emlékei: közéjük tartozik az August Diezmann szerkesztette Weimari Album Goethe weimari életéről és kortársairól 1860-ból, Wilhelm Wieger huszadik század eleji rajzai Goethe weimari környezetéről vagy Hermann Rollett impozáns 1883-as kötete a Goethe-ábrázolásokról.

 

Megtalálható továbbá Goethe műveinek valamennyi, a költő életében megjelent összkiadása az 1775-ben és 1776-ban megjelent háromkötetes berlini Goethens Schriften-től az 1827 és 1842 között a Cotta kiadónál napvilágot látott Goethe’s Werke 60 kötetéig.

szöveg: Véber János 
MTAK, Kézirattár
Az ifjú Werther szenvedései. Oldalpár az 1775-ös berni kiadásból
Kézzel színezett rézmetszet A római karnevál 1789-es illusztrált kiadásából
Illusztrált oldalpár a Színtan Cotta-féle 1842-es kiadásából
A Reineke, a róka 1567-es latin nyelvű kiadása a gyűjtemény legrégebbi darabja